Декларация за поверителност

Настоящата Политика за поверителност се отнася за събирането и използването на данни от клиенти на електронния магазин www.linar.bg („Магазин“). Целта на тази Политика за поверителност е да информира клиентите за видовете събирани данни, как използваме и съхраняваме данните и как клиентите могат да имат достъп и да управляват своите данни.

1. Събиране на данни

Ние събираме данни от клиенти, за да им предоставим възможно най-доброто обслужване. Тези данни включват лична информация (име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, информация за кредитна карта и т.н.) и нелична информация (навици за пазаруване, предпочитания и т.н.).

2. Използване на данни Ние използваме данните, които събираме, за да предоставим на клиентите възможно най-доброто обслужване. Това включва използването на данните за обработка на поръчки, предоставяне на поддръжка на клиенти, изпращане на промоционални имейли и персонализиране на пазаруването.

3. Съхранение на данни Ние съхраняваме клиентските данни сигурно на нашите сървъри. Ние предприемаме подходящи мерки, за да гарантираме сигурността на клиентските данни, включително използването на технология за криптиране.

4. Достъп до данни Клиентите имат достъп до своите данни по всяко време, като влязат в своя акаунт. Клиентите могат също да поискат копие от данните си, като се свържат с нас.

5. Актуализации на политиката за поверителност Може да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, така че насърчаваме клиентите да я преглеждат периодично. Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност, моля свържете се с нас.

bg_BG