Условия за доставка

Настоящите условия за доставка („Условия“) определят реда и условията за доставка на продукти („Продукти“), предлагани за продажба от Linar.bg („Продавач“) чрез куриери на Еконт и Спиди („Куриери“) в рамките на България. Като прави поръчка на Продавача, клиентът („Клиент“) се съгласява да бъде обвързан от тези Условия.

1. Доставчици на услуги за доставка
Продавачът използва куриери на Еконт и Спиди като свои доставчици на услуги. Стойността на доставката се основава на теглото на продуктите и мястото на доставка. За поръчки над определена сума доставката обикновено е безплатна.

2. Време за доставка
Очакваното време за доставка е до 2 работни дни, в зависимост от мястото на доставка. Въпреки че Продавачът ще положи всички усилия, за да гарантира, че Продуктите ще бъдат доставени в рамките на очакваното време за доставка, Продавачът не гарантира доставка до конкретна дата или час.

3. Адрес за доставка и наличност
Клиентът е отговорен за предоставянето на точен адрес за доставка на Продуктите. Клиентът трябва да е на разположение по време на времето за доставка, за да получи Продуктите. Ако Клиентът не е на разположение за получаване на Продуктите, Куриерите могат да оставят известие и да върнат Продуктите в склада на Продавача. Клиентът носи отговорност за всички допълнителни разходи, свързани с повторната доставка на Продуктите.

4. Проверка на доставката
При доставка Клиентът трябва да провери продуктите за повреди или дефекти. Ако Продуктите са повредени или дефектни, Клиентът трябва да уведоми Куриерите по време на доставката и да се свърже с Продавача в рамките на 24 часа след доставката, за да поиска замяна или възстановяване на сумата.

5. Отговорност
Продавачът не носи отговорност за каквото и да е забавяне на доставката или липса на доставка на Продуктите поради обстоятелства извън разумния му контрол, включително, но не само, природни бедствия, война, тероризъм, бунтове, ембарго, действия на граждански или военни власти, пожар, наводнение или инциденти.

6. Приложим закон и юрисдикция
Тези Условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на България. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с тези Условия, са предмет на изключителната юрисдикция на българските съдилища.

7. Изменение
Продавачът може да промени тези Условия по всяко време, като публикува изменените условия на своя уебсайт. Клиентът носи отговорност за преглед на променените условия, преди да направи последващи поръчки.

Като прави поръчка от Продавача, Клиентът потвърждава, че е прочел, разбрал и е съгласен да бъде обвързан от тези Условия.

bg_BG